HITELES TÖRTÉNETEK
Varga István & Makai Rozália weblapján

A kis Tomi tízcentese

Tomi kint ült a hideg, havas télben a ház kert felőli bejáratánál, és már igen fázott. Nem volt meleg csizma a lábán, igaz, hogy nem is szerette a csizmát, de hát neki nem is volt csizmája. A vékony kis tornacipő, ami a lábán volt, nem nagyon védte a hidegtől, de még azon pár lyuk is volt ráadásul. Tomi ott ült a kertben legalább már egy órája, és sehogy sem sikerült neki, bármennyire is akarta kitalálni, hogy mi legyen anyukájának a karácsonyi ajándéka. Csak a fejét rázta, amint ott gondolkodott: "Az egész teljesen hiábavaló! Még akkor is, ha lenne egy jó ötletem, semmi pénzem sincs, amit ajándékra költhetnék" - gondolta elkeseredetten.
Mióta az édesapjuk három évvel ezelőtt meghalt, az öttagú család csak küszködött. Nem azért volt ez így, hogy az édesanyjuk nem törődött volna velük, vagy hogy nem igyekezett volna megszerezni a mindennapi életre valót, de valahogy mindig szükségben voltak. Az anya éjjel dolgozott a kórházban. A kis fizetés, amit kapott, nem vitte őket sokra.
A csodálatos dolog azonban mégis az volt, hogy minél nagyobb volt a pénzhiány a családban, annál közelebb kerültek egymáshoz szeretetben és közösségben.
Tominak volt három leánytestvére: két idősebb és egy nála fiatalabb, akik a háztartást vezették, mikor édesanyjuk távol volt.A három leánynak már megvolt a szép karácsonyi ajándéka, amit édesanyjuk számára kézimunkáztak. Sehogy sem volt igazságos, hogy hamarosan itt van a karácsony szent estéje, és neki még ajándéka nem volt, amit adhatott volna. Tomi könnyeit törölgetve és a havat rugdosva, lassan indult lefelé az utcán, ahol az üzletek voltak. Nem volt könnyű hatévesnek lenni apa nélkül, különösen akkor, mikor olyan nagy szükség lett volna valakivel megbeszélni a dolgokat. Tomi egyik üzlettől a másikig ment, és nézegette a feldíszített kirakatokat. Minden olyan gyönyörűnek tűnt, és olyan elérhetetlennek. Már kezdett besötétedni. Tomi nem szívesen, de megfordult, hogy hazafelé induljon. Hirtelen, a járda szélénél, szeme valami csillogó dolgot látott meg a lenyugvó nap utolsó sugarainak fényében. Lehajolt, és egy fényes 10 centest fedezett fel a földön. Ezekben a pillanatokban senki nem érezhette olyan gazdagnak magát, mint Tomi!Ahogy kezében tartotta az újonnan talált kincset, melegség járta át az egész testét! Bement az első boltba, amit látott. De öröme nemsokára kihűlt, mikor az eladó megmondta neki, hogy semmit sem tud venni azon a tízcentesen. Ahogy elszomorodva tovább ment, egy virágüzletet látott. Bement, és türelmesen várta, hogy sorra kerüljön. Mikor a tulajdonos megkérdezte, hogy miben lehet a segítségére, Tomi megmutatta a 10 centesét, és azt kérdezte, hogy tudna-e venni legalább egy szál virágot az édesanyjának karácsonyra.
Az üzlet tulajdonosa ránézett Tomira és a felkínált tíz centesre. Aztán rátette kezét a kisfiú vállára, és azt mondta neki: "Várj itt, megnézem, hogy mit tudnék tenni érted!"
Ahogy Tomi várakozott és nézte a gyönyörű virágokat. Ő még csak egy kisfiú volt, mégis megértette, hogy az édesanyák és a kislányok miért szeretik annyira a virágot. Aztán az utolsó vevő után becsukódó ajtó hangja visszazökkentette a realitásba. Teljesen egyedül volt az üzletben. Tomi egy kicsit félni kezdett, de az üzlet tulajdonosa hamarosan visszajött az eladótérbe, és a pulthoz közeledett. Tomi szeme előtt ott feküdt 12 darab, hosszú szárú, gyönyörű, piros rózsa zöld levelekkel és pici fehér virágokkal, egy hatalmas nagy ezüst masnival összekötve. Tomi szíve erősen dobogott, ahogy a tulajdonos felvette a csokrot, és óvatosan behelyezte egy szép fehér dobozba."Ez tíz cent lesz, fiatalember!" - és kinyújtotta a kezét a 10 centesért. Tomi lassan mozdította a kezét, hogy odaadja a 10 centet a férfinek. Lehetséges, hogy ez igaz? Hiszen más nem adna neki semmit a 10 centjéért! A tulajdonos látva a gyermek bizonytalanságát, hozzátette:
"Éppen volt egy tucat rózsám leértékelve 10 centre. Szeretnéd őket?"
Ekkor Tomi már nem bizonytalankodott tovább, és mikor a férfi kezébe tette a szép dobozt, tudta, hogy ez most már igaz! Ez most már az övé! És ahogy a kisfiú ment kifelé az ajtón, amit a tulajdonos nyitott ki előtte, hallotta, amint a virágkereskedő azt mondja:

"BOLDOG KARÁCSONYT, FIAM!"


Amikor a kereskedő visszament az üzletbe, a tulajdonos felesége jött elő.
"Kivel beszéltél az előbb, és hol vannak a rózsák, amiket elkészítettél?"
A férfi kifelé nézve az ablakon, könnyeit törölgetve szeméből válaszolt: Egy különös dolog történt velem ma reggel! Ahogy az üzlet nyitáshoz rendezgettem a dolgokat, egy hangot hallottam. Valaki azt mondta nekem, hogy

tegyem félre ma a legszebb 12 szál rózsámat egy különleges ajándék számára.

Nem voltam benne biztos, talán kezdem elveszíteni a józan gondolkodásomat, vagy mi történik velem? - de félretettem a rózsákat. Aztán most nem olyan régen egy kisfiú jött be az üzletbe, és a kevéske 10 centjéért szeretett volna venni az édesanyjának karácsonyra virágot. Mikor reá néztem, magamat láttam sok-sok évvel ezelőtt...
Akkor én is egy szegény gyermek voltam, és nem tudtam venni az édesanyámnak ajándékot. De egy szakállas férfi, akit soha nem láttam azelőtt, megállított az utcán, és azt mondta, hogy ad nekem 10 dollárt.
"Amikor ma este láttam ezt a gyermeket, világosan megértettem, hogy kié volt a hang ma reggel! Isten szólt hozzám, aki gondoskodni akart erről a gyermekről, hogy ajándékot adhasson ma, karácsony estéjén az édesanyjának. Így aztán csokorba kötöttem a legszebb tizenkét szál rózsámat, és nekiadtam." Az üzlet tulajdonosa és felesége szorosan átölelve egymást léptek ki a téli estébe, de valahogy egyáltalán nem érezték a hideget!
Az Úrnak mindig gondja volt és ma is gondja van a szegényekre. Isten Igéjében megtaláljuk ezt sok helyen. "Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (Zsidókhoz írt levél 13:8)"Mert erőssége vagy a nincstelennek,
erőssége a szegénynek a nyomorúságban,
oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben. (Ézs 25:4a)

"Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön,
mert Ő megtéríti jótéteményét." (Példabeszédek 19:17)Jézus mondja: "...Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és
ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa." (Lk 18:16)

Dicsőség és hála Szent Nevének!Isten áldása a gyermek * ÁRONI ÁLDÁS
MESSIÁS, JÉZUS KRISZTUS FÖLDRE SZÜLETÉSE


"Meglátogat minket a felkelő fény a magasságból ...
hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára." (Lukács 1:78-79b)JÉZUS KRISZTUS VISSZAJÖVETELÉRE FELKÉSZÜLTÉL?


JÉZUS, NEVED OLY CSODÁLATOS dalt halljuk.A SZERETET ÜNNEPE * PROGRAMJA LETÖLTHETŐ


GYERMEKEK KÖZÖTT * Egy 8 éves kisfiú megtérése

ÚJ ÁRVA FIÚCSKA * Áldott Isten nagy kegyelme!"Örök szeretettel szerettelek..." (Jer 31:3)* FLASH VIDEO
FEHÉRKE KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG Imáddal érintsd meg a világot!Dr. Szenczi László története az árvaházakról * Böjte Csaba írása

"KÉRJ JELT MAGADNAK AZ ÚRTÓL, A TE ISTENEDTŐL!"Mátrainé Fülöp Irma írásai
ÉLETRAJZOK, TANÍTÁSOK, ÖRÖMHÍR DALOK

OLVASMÁNYOK NEM CSAK FIATALOKNAK

Makai Rozália: DROG, ALKOHOL, NIKOTIN

Szerkesztette: Makai Rozália      http://www.vargamakai.com

Ide írhatsz!22000 szavas JAPÁN SZÓTÁRAK, NYELVKÖNYVEK MP3-as CD-vel

Vissza!
Vissza a menüre!